Vend tilbage til din blog
Visuel bedømmelse af malerarbejde

Anvisningen skal gøre det nemmere at vurdere kvaliteten af et stykke malerarbejde, og sikre at vurderingen af den tekniske kvalitet vil ske ud fra et ensartet vurderingsgrundlag

Læs mere